Kosten

Deelname Delta Cup 09-09-2017  € 10,–

Deelname BBQ 09-09-2017  € 15,–

Deelname Delta Cup 2017 + BBQ € 20,–

Je inschrijving is pas geaccepteerd als je het volledig verschuldigde bedrag heb overgemaakt naar rekeningnummer NL37 RABO 0357 8637 20 ten name van Modelvliegclub Delta.