RES Wedstrijd

De KNVvL heeft op de website van de afdeling modelvliegsport een oproep geplaatst voor deelnemers voor een RES wedstrijd. Onze club heeft enkele malen geprobeerd om een RES wedstrijd te organiseren. Jammergenoeg moesten deze wedstrijden telkens door te veel wind worden afgelast. De KNVvL hoopt nu dat door de wedstrijden op minder winderige delen van het land te organiseren de kans groter is dat er daadwerkelijk kan worden gevlogen.

Heb je interesse in deelname kijk dan voor meer informatie op de website modelvliegsport.

Delta

Nu de KNVvL een RES wedstrijd organiseert ziet Delta hier voorlopig vanaf. Uiteraard kunnen onze leden altijd op een mooie windstille dag Ad-hoc een wedstrijd houden.

KNVvL organiseert RES wedstrijd