Ga naar de inhoud

Geschiedenis van het modelvliegen op Walcheren deel 1 (1936 – 1966)

  • Wilko 

Peter Keim heeft de geschiedenis van het Modelvliegen op Walcheren op een rijtje gezet. In de eerste aflevering de periode 1936 – 1966.

1936 : Oprichting Vlissingsche Jeugd Luchtvaart Club

In de Vlissingsche Courant maakt H.F.A. van Hal promotie voor de op te richten Vlissingsche Jeugd Luchtvaart Club (V.J.L.C). 

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | 16 juli 1936 | pagina 7

 

1939 : Modelvliegtuigen de lucht in

De Middelburgsche Courant meldt over de Middelburgsche Vereeniging van Modelvliegtuigbouwers onder leiding van A.L. Franse.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | 24 juni 1939 | pagina 6

 

1955 : Vliegdemonstraties aan de zeekant

H. van Hal in de PZC over de Vlissingse Luchtvaart Club “de Scheldemeeuw”

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | 16 maart 1955 | pagina 12

 

1956 : Vlissingse Luchtvaartclub behaalde mooi resultaat

De Vlissingse Luchtvaart Club doet mee aan een wedstrijd van de Federatie van Nederlandse Luchtvaartclubs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | 26 september 1956 | pagina 6

 

1958 : Vliegen en muziek

Er is sprake van de Middelburgse Luchtvaart Club onder leiding van (Michiel) Faassen (later mede bestuurslid bij de KNVvL).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1958 | 17 september 1958 | pagina 2

 

1960 – 1962 : 

Jongelui vliegen met lijnbestuurde modellen in een park in Vlissingen. Iemand maakt handstarts vanaf de duinen bij Westduin. Een aantal Vlissingers vliegt met radiobestuurde motormodellen.

1963 : Oprichting Vlissingse Modelvileg Club

Twee onafhankelijk van elkaar gestarte jeugdige modelvliegers blijken bij elkaar in de klas te zitten. Zij richten met twee broers en een klasgenoot de Vlissingse Modelvliegtuig Club op. Gevlogen wordt met vrije vluchtmodellen.

Foto: De VMC met modellenkarren achter de fiets naar het Noord Sloe.

1964 : Modelvliegtuigclub Walcheren

Foto: Met z’n drieën naar het KNVvL modelvliegerskamp in Ermelo

De jongelui benaderen de ouderen om gezamenlijk een club op te richten. De Modelvliegtuigclub Walcheren ontstaat. Kort na de oprichting wordt gebruik gemaakt van een terrein aan de Veldersweg (midden Walcheren), in 1970 wordt dit een terrein bij Biggekerke.
In de navolgende jaren wordt via de Gemeente Vlissingen meegedaan aan sportuitwisselingen met Neunkirchen, Duitsland, en later ook met Deal, Groot Brittannië. Eerst vrije vlucht zweef, later radiobestuurd zweef.
In het clublokaal wordt gezamenlijk hetzelfde zweefmodel gebouwd.

Foto : Winter 1966, op weg naar de Veldersweg

Foto : 1966  F1A (vrije vlucht) modellen met hun eigenaren

Foto :1 966 “Vliegend wasbord” met 0,8 cc Cox motor