Ga naar de inhoud

Privacy Policy AVG

  • Wilko 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor meer informatie over de AVG zie de website van de autoriteit persoonsgegevens. Om aan de verplichtingen van de AVG te kunnen voldoen heeft Modelvliegclub Delta een privacy policy opgesteld. U vindt hierin welke gegevens er worden vastgelegd, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze kunnen worden verstrekt. De volledige privacy policy is te vinden op onze website