Ga naar de inhoud

Uit de praktijk: een goed geslaagde noodlanding

  • Jeroen 

Een paar weken geleden heeft Marius een nood landing uit moeten voeren, en met succes! Wat was er gebeurt?

Volgens Marius zelf was de propeller aandrijving van zijn brandstof vliegtuig onklaar geraakt en viel de motor als gevolg daar van uit.

Gelukkig had de vliegtuig voldoende hoogte en kon Marius een geoefende noodlanding procedure starten…. uitzweven!

Voor zijn brevet heeft Marius deze handeling moeten voordoen. Nu was het welliswaar onververwacht, maar al wel “in de vingers”.

Dus zette Marius een zweeflanding in en ronde die met succes en een daverend applaus af! Chapeau!

Repareren en een paar minuten later vloog die kist als een zonnetje!