Ga naar de inhoud

Geschiedenis van het modelvliegen op Walcheren deel 2 (1967 – 1989)

Peter Keim heeft de geschiedenis van het Modelvliegen op Walcheren op een rijtje gezet. De eerste aflevering ging over de periode 1936 – 1966. In de tweede aflevering de periode 1968 – 1989.

1968 : WAN-hoop

De “WAN-hoop”, zwever met 1,5 cc hulpmotor, wordt het beginnermodel met door de club verzorgde radiobesturing. WAN zijn de letters van de clubregistratie. 

Foto :1969 De WAN-hoop, het beginnersmodel

1970 : 

Foto : 1970 Luchtfototoestel

1971 : Activiteiten Modelvliegtuig Club Walcheren

 

Foto : 1971 Intocht Sint Nicolaas

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1971 |  | pagina 9

 1972 : Sportuitwisseling

De eerste Robbe proportionele besturingsset kost 1000 gulden. Alle zenders moeten door de PTT in Den Haag gekeurd worden.

Foto : 1972 Sportuitwisseling met Neunkirchen; model Brillant

1976 : 

De wijze, waarop de voorzitter MCW leidt, is niet voor iedereen acceptabel. Het bestuur komt op een ledenvergadering met het voorstel een lid te royeren. De vergadering gaat hierin niet mee. Het bestuur stapt op en verlaat de club. Een nieuw bestuur neemt het over. Later wordt door de uitgetredenen de Modelvliegtuig Club Delta opgericht. Men gaat in de buurt van Gapinge vliegen; later wordt dit het Sloegebied.

1977 :

Een aanwonende van het vliegterrein te Biggekerke wil de club weg hebben. Een meetrapport wordt opgesteld om de Gemeente te informeren over de werkelijke geluidsbelasting.

Omstreeks 1980 :

MCW-leden doen vaak mee aan wedstrijden. Vooral in de radiobestuurde thermiekzweefklasse wordt er rond 1980 nogal eens gewonnen. Later kwam elektrozweef erbij. In deze periode wordt ook ’s winters deelgenomen aan het Winterwettbewerb van onze Duitse zusterclub.

Foto : omstreeks 1980 Winterwettbewerb

1983 : Duurrecord behaald

Er wordt een Nederlands duurrecord zweef (ruim 14 uur) en een Wereldduurrecord elektro (ruim 2 uur) behaald. Jan Roose haalt de krant met zijn nog steeds staande record.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 |  | pagina 26

1984 : Verhuizing van Biggekerke naar Kleverskerke

De eigenaar van het terrein te Biggekerke wil de huur verhogen. Dit is niet op te brengen. Bovendien worden de bomen rondom het terrein steeds hoger. Verhuisd wordt naar de Kraaienholseweg tussen Middelburg en Kleverskerke. De gemeente Koudekerke laat zich afkopen.

Foto : 1984 Vlucht van het oude naar het nieuwe veld

 

1986 : Wedstrijden

Het bestuur van MCW wil verhuizen naar een ingebouwd stuk op een industrieterrein te Middelburg. Van het geld van Koudekerke wordt een clubkeet gekocht. Deze verschijnt een jaar of tien later bij Delta op het Sloe.

Foto : 1986 Elektrowedstrijd Schellachseweg

1987 : Kampioen Modelvliegen

In 1987 werden Peter Keim(Modelvliegclub Walcheren) en Pieter Douma (Modelvliegclub Delta) beiden nationaal kampioen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 |  | pagina 18

Eind 80-er jaren

Door slecht bestuur kwijnt MCW weg. Een aantal leden gaat over naar Delta.

1989 : Modelvliegclub Delta bestaat 10 jaar

In 1989 wordt het tien jarig bestaan van Modelvlieg Club Delta gevierd.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 |  | pagina 13